Svenska Svartkruts Skytte Federationen

Allsvenskan - Uppdateringar

Mejl till ansvarig: allsvenskan@sssf.net

Bild: Leif Gardtman "Bilden visar hur ett normalår för Allsvenskan ser ut".

Datum: 13/02-2023

Fliken "Regelverk" borttas, regelverket hittas under "Tävlingsverksamhet" i Skjuthandboken. 

Datum: 03/02-2023

Anmälan öppnas!

Datum: 04/01-2023

Allsvenskan byter hemsida från www.svartkrut.com till www.sssf.nu. Inbjudan, laganmälan, resultatinlämning och resultatlistan kommer nu endast hittas på www.sssf.nu.


Inbjudan skapas och har publicerats på Facebook, hemsidan och inbjudan har skickats in till Krutkorn.